Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły, gm. Sieciechów, Kozienice.