Głównymi Inwestorami, z którymi współpracuje nasza Firma są:

  • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,
  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
  • Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
  • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach,
  • Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego,
  • Zarząd Mienia m.st Warszawy,
  • Agencja Mienia Wojskowego,
  • Valeo Autosystemy.

Posiadamy referencje na realizowane przez nas roboty.

Prace przez na są wykonywane terminowo oraz zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Wykazujemy się dobrym przygotowaniem technicznym i doświadczeniem zawodowym oraz dobrą jakością wykonywanych robót.