Project Description

 • odmulanie zbiorników wodnych,
 • umacnianie, skarp, nasypów,
 • hydrotechnika
 • makro- i mikroniwelacje terenu,
 • wymianę gruntów,
 • budowę nasypów,
 • rozbiórki i wyburzenia,
 • wykopy pod koryta dróg i ulic z wywozem urobku,
 • wykopy pod fundamenty domów,
 • niwelacja terenu i profilowanie,
 • zagęszczanie gruntu walcami i zagęszczarkami.