Project Description

Nawierzchnie

  • bitumiczne,
  • betonowe,
  • z kostki kamiennej i betonowej.

Podbudowy

  • kamienne,
  • betonowe.

Kompleksowe wykonanie robót drogowych nawierzchni drogowych w technologii konstrukcji z kostki brukowej.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchniowych, w tym także odtwarzania nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych.

Wykonanie elementów odwodnienia budowli drogowych takich jak: kanalizacja deszczowa, przepusty i odwodnienia liniowe.