Project Description

  • koszenie,
  • wycinka drzew,
  • usuwanie zakrzaczeń, plantacji wierzby
  • karczowanie zagajnik,
  • pielęgnacja,
  • nasadzenia terenów zielonych.