Project Description

Zimowe utrzymanie przejezdności

  • dróg,
  • parkingów,
  • placów,
  • chodników.